ตรวจสอบการนัดรับวัคซีนโควิด-19

"ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนเป็น ห้อง แปซิฟิคฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค(โรบินสัน) ศรีราชา เวลา 11.00-16.00 น."
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-38320-200 ต่อ 3401 -3403
*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ควรเผยแพร่